روز همه مامانی های دنيا مبارک!

سلام به جوجو دختر٬08.gif

سلام به همه مامان های ناز دنیا٬08.gif

49.gifروز مادر به همه مامان های خوب دنیا٬ همه مامانی بزرگها و همه نیمچه مامان های دنیا٬مثل خودم٬مبارک !11.gif

جوجوی فسقلی من٬دو تا مامانی بزرگ های تو که حسابی وضعشون توپ شده وبابایی با خرید سکه حسابی خوشحالشون کرد04.gif.آفرین بابایی با معرفت41.gif !!

یادت باشه تو هم که بزرگ شدی مثل بابایی با معرفت بشی ها!!! حسابی از خجالت مامانی در بیا٬ باشه؟!!04.gif فعلا که با مشت و لگد هات یه حال اساسی به مامانی دادی! اینم خوبه !!10.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید