نی نی گولوی کوپولی دماغ گنده!!

سلام به قندک مامان!SmileyCentral.com

سلام به همگی.

وای نی نی جونم نمیدونی مامانی چقدر بی تاب بود که قراره ببیندت!SmileyCentral.com

دلم برات یه ذره شده بود.صبح زود زود مامانی به مقصد سونوگرافی ٬شال و کلاه کرد و ماشین بابایی رو کش رفت! تا بیاد تو رو ببینه!th_running1.gif

وای که چه کیفی داشت وقتی خانوم دکتر اسممو صدا کرد. اصلا دیگه طاقت نداشتم ٬وقتی خانوم دکتر ازم پرسید: میخوای اول ببینیش؟! فقط خندیدم٬ میدونی نی نی؟! خیلی دکتر مهربونیه٬ اول تو رو سه بعدی نشون مامانی داد!Smiley

میگم ! تو اینهمه دماغ و لب رو از کجا آوردی ؟!!!4_11_8.gif

4_12_5.gif   آهان !!! فهمیدم!...15_4_102.gif کار٬ کار باباییه!!4_1_216.gif

ای بابایی بد جنس! قرار نبود شما دو تا وروجک دست به یکی کنید و سر مامانی این وسط بی کلاه بمونه ها!!  به هر حال ...چه میشه کرد؟! فعلا دماغ و لب های سرکار علیه به اضافه اون دست و پاهای کوچیک توپولی ات ٬ به بابایی رفته!  بازم حداقل جای شکرش باقیه که قد و قوارهات به مامانی رفته٬ خانوم دکتر میگفت استخوان ران پات بلنده٬گفت مثل خودت بلند قده! 23_30_104.gif

ولی خودمونیم٬ کلی قربون صدقه لب های قلوه ای و دست و پای توپولی ات رفت!

36_3_16.gif
من هم که حسابی از اینکه میدیدم تو کپی بابایی خان شدی٬متعجب بودم٬ با خنده گفتم؛ این برای چی این همه لب داره؟!!36_1_19.gif
خانوم دکتر هم گفت؛ مگه بده؟ آنجلینا جولی میره تزریق میکنه٬ دختر تو خودش لباش قلوه ایه!!4_1_203.gif
راستی وقتی ازش پرسیدم؛ وزنش چه طوره؟ رشدش خوبه؟ گفت؛ آره بابا دخترت یه هفته جلو تر از سنش هست!! مگه دست و پای توپولش رو ندیدی؟!
بعدش کلی هم از مامانی تعریف کرد که زیاد چاق نشده و پوستش هم ترک نخورده٬ ورم هم نکرده!4_16_1.gif
قربون دخترم برم. آفرین که اینقدر زبل خان شده ای و زودی توپولی شدی٬قول بده تا دو هفته دیگه هم حسابی به خودت برسی تا وقتی اومدی مامانی درسته بخوردت!4_17_2.gifخوب؟!!Smiley/>
/ 0 نظر / 86 بازدید